Updates & News

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ – ಶನಿಕಥಾ ಪಾರಾಯಣ

Shree Guru Poornima Mahothsava (Vyasa Poornima) Ashadha Shukla Poornima, 21.07.2024, Sunday

Suvarna Kirita (Gold crown) to Shree Mahalakshmi Amba

Hearty welcome to Jagadguru Shankaracharya Shree Shree Vidhushekhara Bharathi Sannidhanam to Shree Kshetra Belaguru